Najlepsi w województwie

Najlep­si w wojew­ództwie
Lau­reaci Konkur­su Przed­miotowego
Kto?
Klau­dia Gołąb
Lau­re­at­ka Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego
Michał Reszel
Lau­re­at Wojew­ódzkiego Konkur­su z Matem­aty­ki

 UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH

KLAUDIA GOŁĄBKlau­dia Gołąb

MICHAŁ RESZELMichał Reszel