Dwa trzecie miejsca.

Dnia 03.04.na base­nie Wod­nik w Żarach odbyła się gim­naz­ja­da w pły­wa­niu. Nasi uczniowie drużynowo zdobyli  dwa trze­cie miejs­ca. Pon­ad­to Mateusz Kuśnierek z kl.3b zdobył I miejsce w sty­lu dowol­nym na 50m,a Fil­ip Topór z kl 2f  wywal­czył III m w sty­lu grz­bi­etowym.Sztafe­ta chłopców w składzie Mateusz Kuśnierek, Grac­jan Czu­ra, Fil­ip Topór i Mateusz Hamer­la upla­sowała się również na IIIm. W skład reprezen­tacji dziew­cząt z naszego gim­nazjum weszły następu­jące dziewczęta:Anita Nguyen 3b, Ola Miedzińska3c, Kasia Iwanows­ka 3b, Pauli­na Graczyk 3c, Weroni­ka Welke 2c, Jul­ka Janiszews­ka 2a, Joan­na Karolewicz 2b. Wszys­tkim uczest­nikom grat­u­lu­je­my.

Dwa trze­cie miejs­ca.