X lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja rozstrzyg­nię­ty został konkurs na prezen­tację mul­ti­me­di­al­ną „X lat Pol­s­ki w UE” dla uczniów szkół gim­naz­jal­nych. Najlep­szą prezen­tację wykon­ał Michał Reszel, uczeń klasy II b naszego Gim­nazjum, który zajął I miejsce i w nagrodę otrzy­mał aparat fotograficzny ufun­dowany przez Urząd Mias­ta w Żarach.