X lat Polski w Unii Europejskiej

1 maja rozstrzyg­nięty został konkurs na prezen­tację mul­ti­me­di­alną „X lat Pol­ski w UE” dla uczniów szkół gim­naz­jal­nych. Najlep­szą prezen­tację wykonał Michał Reszel, uczeń klasy II b naszego Gim­nazjum, który zajął I miejsce i w nagrodę otrzy­mał aparat fotograficzny ufun­dowany przez Urząd Miasta w Żarach.