Nowe numery kont bankowych

Uprze­jmie infor­mu­je­my o zmi­anach numerów kont bankowych naszej szkoły.

RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI
67 1020 5460 0000 5302 0118 4985

RACHUNEK ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
09 1020 5460 0000 5802 0118 5008