Dzień Edukacji Narodowej 2014

Święto Edukacji Nar­o­dowej, obchod­zone co roku przez 650 tysięcy nauczy­cieli, ped­a­gogów i wychowaw­ców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 października upamięt­nia pow­stanie Komisji Edukacji Nar­o­dowej w 1773 roku. Jest powszech­nie obchod­zony we wszys­t­kich insty­tuc­jach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. W dowód wdz­ięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani są kwiatami i drob­nymi upominkami. To również okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pra­cown­ików – tego dnia Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej wręcza nauczy­cielom Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za osiąg­nię­cia dydaktyczno-wychowawcze. Święto nauczy­cieli obchod­zone jest w więk­szości państw na świecie, w różne dni. Są oni wszak jedną z najliczniejszych grup zawodowych na świecie


źródło: telewizjazary.pl

ZDJĘCIA Z ROZDANIA NAGRÓD BURMISTRZA MIASTA ŻARY

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM NR 3 W ŻARACH
Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Dar­iusz Wisz
NAGRODA KURATORA OŚWIATY
Robert Czepiński
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Kamila Olczyk
Mał­gorzata Merk

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA ŻARY
Jacek Olczyk
Ewa Ryczek
Danuta Paciorek
Krzysztof Paciorek
Piotr Boch­enek
Tomasz Chmielewski
NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY
Aneta Auguś­cik
Ewa Drążkiewicz
Euge­niusz Gabas
Grażyna Kra­jzewicz
Edyta Lachowska
Wio­letta Łabul
Mał­gorzata Matkowska
Urszula Malar­czyk
Mał­gorzata Merk
Kamila Olczyk
Izabela Par­tyka
Andrzej Siwik
Woj­ciech Świd­kiewicz
Elż­bi­eta Górka
Beata Klaja
Joanna Nowak
Ryszard Drzewiecki
Alfred Mikoś
Alina Bry­jak
Alina Grochal­ska