Mistrzowie Świata w tańcu breakdance

Trój­ka żars­kich gim­naz­jal­istów w tym uczniowie z Gim­nazjum nr 3 w Żarach pod­bi­ja świat taneczny w sty­lu break­dance.

źródło: telewizjazary.pl