Dzień Bez Tytoniu

Zespół do Spraw Pro­mocji Zdrowia, 21 listopada, przeprowadził akcję pt. „Dzień Bez Tyto­niu”, w której uczest­niczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.

W punkcie infor­ma­cyjnym prowad­zonym przez pielęg­niarkę szkolną Teklę Pawl­kicką , można było uzyskać infor­ma­cję na temat szkodli­wości pale­nia tyto­niu, zmierzyć ciśnie­nie tęt­nicze, poczęs­tować się zdrową marchewką i mandarynką.

Spon­sorem „pysznych” mandarynek był pan Piotr ze sklepiku. Zabawa była wspani­ała. Nasz Warzy­w­ni­aczek dla palaczy i palaczek cieszył się ogrom­nym powodzeniem.

Do zobaczenia w maju na Akcji „Rzuć pale­nie razem z Nami”.

Dzień Bez Tytoniu