Samorząd Uczniowski zaprasza na Andrzejki

Dnia 28 listopa­da (piątek) Samorząd Uczniows­ki zaprasza chęt­nych uczniów do wspól­nej zabawy z wróżba­mi andrze­jkowy­mi. Spotkanie z wróżbą odbędzie się w bib­liotece i świ­etl­i­cy szkol­nej na pier­wszej i długiej prz­er­wie.  🙂