Nie chcesz być pytany? Załóż czapkę Mikołaja!

Dla wszys­t­kich, którzy kochają zimę, świętego Mikołaja, a  w szczegól­ności prezenty, mamy ważne infor­ma­cje:
• 5 grud­nia 2014 r. (piątek) uczniowie, którzy nie chcą być w tym dniu pytani, muszą mieć pod­czas zajęć na  głowie czapkę św.  Mikołaja;
• Tego samego dnia,  na prz­er­wie po trze­ciej lekcji  (10:35–10:45), ruszy „Lote­ria Mikoła­jkowa”.
Do wygra­nia wiele atrak­cyjnych nagród. Serdecznie zapraszamy 🙂