Loteria Mikołajkowa

W dniu 5 grud­nia 2014 r. odbyła się w naszej szkole Lote­ria Mikoła­jkowa, w cza­sie której zbier­al­iśmy pieniądze dla ubogich rodzin w ramach akcji PCK. Każdy, kto chciał wziąć udział w loterii, musiał kupić los. Do wygra­nia było wiele atrak­cyjnych nagród: kredki, far­bki, biżu­te­ria, słody­cze oraz ozdoby choinkowe.

Lote­ria cieszyła się dużą pop­u­larnoś­cią zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.