Żyj zdrowo i aktywnie podczas przerwy świątecznej

W okre­sie prz­erwy świątecznej w naszej szkole dn. 22 ( poniedzi­ałek) i 23 ( wtorek) grud­nia będą orga­ni­zowane zaję­cia w ramach pro­jektu “Żyj akty­wnie i zdrowo”.

W poniedzi­ałek 22 grudnia

  • na dużej sali — zumba od godz. 9.45 do 11.45
  • kurs fotograficzny  od godz. 10.00  w gabinecie nr 18

we wtorek  23 grudnia

  • na dużej sali — zumba god, 11.00 do 13.00
  • kurs grafiki kom­put­erowej w gabinecie nr 17 godz. 10.00 do 11.45