Awans na rejonach

W dniu 16 grud­nia 2014r. zostały roze­grane zawody powia­towe w piłce koszykowej chłopców w których spotkały się: Gim­nazjum Niepub­liczne Lub­sko, Gim­nazjum Społeczne Żary oraz Gim­nazjum Nr 3 Żary.Tabela poszczegól­nych wyników:

1 mecz — GIM LUBSKO-GIM SPOŁEK            42–26
2 mecz  — GIM 3‑GIM LUBSKO                94–13
3 mecz — GIM SPOŁEK-GIM 3                 9–87

TABELA KOŃCOWA:
    
1 miejsce        Gim­nazjum nr 3     2 mecze        4pkt        181–22
2 miejsce         Gim­nazjum Lub­sko    2 mecze        3pkt        55–120    
3 miejsce        Gim­nazjum Społeczne    2 mecze        2 pkt        35–129

Do zawodów rejonowych które odbędą się w mar­cu 2015 awan­sowało Gim­nazjum nr 3

20141216_125413