Poczta Walentynkowa

Infor­mu­je­my, że od poniedzi­ałku 9 lutego 2015 r. rusza Pocz­ta Walen­tynkowa.
Zaadresowane kart­ki ( należy podać imię, nazwisko i klasę ) zbier­ać będą: Pauli­na Klisows­ka i i Julia Janiszews­ka z klasy 3 a. Walen­tyn­ki zostaną wręc­zone adresatom w dniu 13 lutego 2015 r.

Samorząd Uczniows­ki