Wyślij pączka do Afryki

UWAGA!!!
TŁUSTOCZWARTKOWA
KAWIARENKA WALENTYNKOWA

12 lutego 2015 r.
godz.8:45 – 11:45
bib­liote­ka i świ­etli­ca szkol­na
Wspier­amy akcję „Wyślij pącz­ka do Afry­ki”
prowad­zoną przez księdza Woj­ciecha Woźnego.

11022015_1101