Konkurs Savoir Vivre — styczeń, luty 2015

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — sty­czeń, luty 2015.

Pod­sumowanie punk­tacji :

STYCZEŃ — LUTY 2015

I miejsce – klasa I e
II miejsce – klasa I b
III miejsce – klasa III a
IV miejsce – klasa II d
V miejsce – klasa I a