Podsumowanie całorocznego konkursu Savoir – vivre na co dzień

Pod­sumowanie całorocznego konkur­su „Savoir – vivre na co dzień”

I miejsce – klasa 1 e
wychowaw­ca: Jolan­ta Zabawa
II miejsce – klasa 1 b
wychowaw­ca: Andrzej Siwik
III miejsce – klasa 3 a
wychowaw­ca: Danu­ta Paciorek

Zwycięz­com grat­u­lu­je­my !!!