Podręczniki dla pierwszych klas będą wypożyczane

Uprze­jmie infor­mu­je­my, że w tym roku szkol­nym, kom­ple­ty podręczników dla klas pier­wszych będą wszys­tkim uczniom wypoży­czane w bib­liotece szkolne. O szczegółach poin­for­mu­ją wychowaw­cy klas 1 wrześ­nia.

19072013_1400