Podręczniki dla pierwszych klas będą wypożyczane

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że w tym roku szkol­nym, kom­plety podręczników dla klas pier­wszych będą wszys­tkim uczniom wypoży­czane w bib­liotece szkolne. O szczegółach poin­for­mują wychowawcy klas 1 września.

19072013_1400