Nabór do Samorządu Uczniowskiego

Ogłasza­my nabór do Samorzą­du Uczniowskiego na rok szkol­ny 2015/2016!

Gim­naz­jal­is­to!
Jesteś osobą kreaty­wną,
posi­adasz wiele ciekawych pomysłów,
chcesz mieć wpływ na orga­ni­za­cję życia szkol­nego?

Koniecznie włącz się w pracę
Samorzą­du Uczniowskiego.

Od środy ( 09 wrześ­nia ) w bib­liotece szkol­nej przyj­mu­je­my zgłoszenia.