Kornelia Biskowska Mistrzynią Polski

Kor­nelia Biskows­ka, uczen­ni­ca klasy 2d, zajęła I miejsce w dwójkach kobi­et na Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki Juniorów w Akro­batyce Sportowej na Tram­polin­ie i Ścieżce. Zawody odbyły się 19–20 wrześ­nia 2015r. w Katow­icach.

CCI20150921_0000