Kornelia Biskowska wyjeżdża na Mistrzostwa Europy

Uczen­nica naszej szkoły Kor­nelia Biskowska decyzją Zarządu Pol­skiego Związku Gim­nasty­cznego powołana została do Reprezen­tacji Nar­o­dowej na Mis­tr­zostwa Europy Juniorów i Seniorów w Akro­batyce Sportowej, które odbędą się w Riesa (Niemcy).

Kor­nelia Biskowska jest zawod­niczką Klubu Sportowego „Piramida”, a barwy Naszego Kraju reprezen­tować będzie w konkurencji Dwó­jek Kobiet.

27. Mis­tr­zostwa Europy w Akro­batyce Sportowej 2015 w Riesa potr­wają od 23 wrześ­nia do 4 października 2015.

Serdecznie grat­u­lu­jemy i życzymy powodzenia!