Wyjście do kina

Uwa­ga!!! Dnia 28 wrześ­nia 2015 r. (poniedziałek)o godz. 8:00 odbędzie się wyjś­cie do kina Pio­nier na spek­takl teatral­ny pt. „Bal­la­dy­na. Cena bile­tu: 16 zł. Zapisy w bib­liotece szkol­nej. Są jeszcze wolne miejs­ca. Serdecznie zaprasza­my 🙂