Fantastyczna lekcja biologii

Dnia 18 wrześ­nia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji eko­log­icznej „Sprzą­tanie Zielonego Lasu” zor­ga­ni­zowanej przez sto­warzysze­nie „Ser­wus” oraz Nadleśnictwo Lipinki. W cza­sie sprzą­ta­nia uczniowie oprócz dzikiego wysypiska pełnego mebli i sprzętów AGD znaleźli piękne okazy porostów, które są wskaźnikami zanieczyszczenia powi­etrza oraz kilka świet­nie zachowanych cza­szek dzików.

Była to fan­tasty­czna lekcja biologii w terenie.

[ZOBACZ ZDJĘCIA]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA