Zwycięstwo żarskiej trójki

15 XII 2015 r. odbyły się zawody powia­towe w piłce koszykowej chłopców. W turnieju brały udzi­ał drużyny : Gim 3 Żary (gospo­darz), Gim Katolick­ie Żary, Gim z Jasienia oraz Gim 1 Lub­sko.
Mecze były roz­gry­wane sys­te­mem każdy z każdym.

1 Mecz. Gim 3 Żary – Gim Katolick­ie   44–29

2 Mecz. Gim 1 Lub­sko – Gim Jasień 19–25

3 Mecz. Gim 3 Żary – Gim 1 Lub­sko 60–22

4 Mecz. Gim Jasień – Gim Katolick­ie   19–22

5 Mecz. Gim 3 Żary – Gim Jasień 35–11

6 Mecz. Gim Katolick­ie – Gim 1 Lub­sko 34–30

Turniej Wygrała druży­na Gim 3 Żary, która zapewniła sobie awans do zawodów rejonowych.

I Miejsce. Gim 3 Żary                   3 mecze               6 pkt.    139–62

II Miejsce. Gim Katolick­ie            3 mecze               5 pkt.    85–97

III Miejsce. Gim Jasień                  3 mecze               4 pkt.    55–76

IV Miejsce. Gim 1 Lub­sko            3 mecze               3 pkt.    71–119

Skład : Bur­nec­ki Kacper, Owczarek Hubert, Paw­likows­ki Paweł, Jur­czak Alek­sander, Pora­da Kacper, Sku­bińs­ki Radosław, Fory­siuk Adam, Koczan Jakub, Polewiak Mateusz, Niemiro Mateusz, Kruczkiewicz Radosław, Szkud­larek Arek