Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum Nr 3 w Żarach

Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zaprasza do złoże­nia ofert na zakup i dostawę żywnoś­ci na potrze­by gim­nazjum o sza­cunkowej wartoś­ci nie przekracza­jącej równowartoś­ci kwoty 30 tys. euro.

Ofer­ta

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 2c

Załącznik Nr 2d

Załącznik Nr 3