Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum Nr 3 w Żarach

Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zaprasza do złoże­nia ofert na zakup i dostawę żywności na potrzeby gim­nazjum o sza­cunkowej wartości nie przekracza­jącej równowartości kwoty 30 tys. euro.

Oferta

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2b

Załącznik Nr 2c

Załącznik Nr 2d

Załącznik Nr 3