Wigilia szkolna i klasowa

Święta Bożego Nar­o­dzenia to czas spokoju, miłości i pojed­na­nia, na który wszyscy czekają z utęsknieniem.

W ostatni dzień przed prz­erwą świąteczną wszys­tkie klasy wraz z wychowaw­cami orga­nizują wig­ilie kla­sowe, a wybrana grupa uczniów w wig­ili­jnej atmos­ferze składa spec­jalne życzenia dla całego grona ped­a­gog­icznego i pra­cown­ikom administracji.