Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt na szczeblu powiatowym

15 grud­nia odbył się Turniej Pił­ki Koszykowej dziew­cząt na szczeblu powia­towym. Wyni­ki poszczegól­nych meczów:

Gim Żary-Gim Lipin­ki 40:12

Gim Lipin­ki-Gim Lub­sko 6:27

Gim Żary-Gim Lub­sko 18:20

[ZOBACZ ZDJĘCIA]