Festiwal Tańca 2016 — wyżywienie

Zespoły zain­tere­sowane wykupi­e­niem obi­adów w trak­cie trwa­nia Fes­ti­walu Tań­ca, pros­zone są o kon­takt mailowy lub tele­fon­iczny na poniższy adres. Zapisy trwa­ją do 15 mar­ca 2016r., cena: 15 zł.

E‑Mail: tadmir@wp.pl Tel.604 988 674

WYDAWANIE OBIADÓW W GODZINACH OD 12:00 DO 16:00

 plakat_A1_2015_v4_internet