Festiwal Tańca 2016 — program festiwalu

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się ze wstęp­ną wer­sją pro­gra­mu 7 Fes­ti­walu Tań­ca 2016.

PROGRAM FESTIWAL TAŃCA 2016 (na dzień 15.03.2016)

plakat_A1_2015_v4_internet