Szkolne eliminacje Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

Dnia 18 lutego 2016 r. w świ­etl­i­cy szkol­nej odbyły się szkolne elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego.

W konkur­sie wzięli udzi­ał:
1. Julia Bartkiewicz kl. 1a
2. Maja Kowal­s­ka kl. 1a
3. Sabi­na Piekarnik kl. 1e
4. Maria Gru­biz­na kl. 2e
5. Julia Nietre­bi­ak kl. 2e
6. Jakub Stec kl. 2e
7. Oli­wia Derez­ińs­ka kl 3b
8. Wik­to­ria Kamińs­ka kl. 3d
9. Wik­to­ria Macie­jak kl. 3d

Recy­ta­torów oce­ni­ało jury w składzie:
— Wicedyrek­tor Szkoły pani Ewa Ryczek,
— pani Edy­ta Lachows­ka,
— pani Urszu­la Świd­kiewicz.

W elim­i­nac­jach miejs­kich Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego naszą szkołę reprezen­tować będą:
1.Maria Gru­biz­na kl. 2e
2. Julia Nietre­bi­ak kl. 2e
3. Oli­wia Derez­ińs­ka kl. 3b
4. Wik­to­ria Macie­jak kl. 3d

Wyróżnie­nie zdobyła Julia Bartkiewicz kl. 1a.

Zwycięz­com grat­u­lu­je­my!!!