Sukcesy w biegach przełajowych

Wielkim sukce­sem zakończył się start naszych zawod­ników w Mis­tr­zost­wach Pol­ski Zrzeszenia LZS, które odbyły się 5 marca w Żerkowie. W biegu młodzików na dys­tan­sie 2000 m zwyciężył będący w bardzo dobrej formie Miłosz Bielak, który nie dał rywalom żad­nych szans i z dużą przewagą samot­nie przekroczył linię mety. W biegu na 1500 m młodz­iczek sre­brny medal zdobyła Natalia Bielak, a na 12 pozy­cji bieg ukończyła Mar­tyna Bardel. To najwięk­sze sukcesy w krótkiej kari­erze rodzeństwa Bielaków, za tydzień będą mogli swoją formę potwierdzić w Mis­tr­zost­wach Makrore­gionu w miejs­cowości w której się urodzili czyli w Lwówku Śląskim.

W Zielonej Górze 4 marca odbyły się Wojew­ódzkie biegi przeła­jowe „Lekkoatle­tyka dla każdego”, zawody były elim­i­nacją do Mis­tr­zostw Pol­ski, gdzie najlep­sza trójka z każdego biegu wys­tąpi w zawodach ogólnopol­s­kich. W grupie dziew­cząt z rocznika 2003/04 zde­cy­dowanie zwyciężyła uczen­nica naszego gim­nazjum Jolanta Panek, zapew­ni­a­jąc sobie start w Mis­tr­zost­wach Pol­ski w bie­gach przeła­jowych, które odbędą się 19 marca w Żaganiu.