Festiwal Tańca — wysyłka plików z muzyką

Wszys­tkie zespoły biorące udział w 7. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 2016, prosimy o przysłanie plików z muzyką do danych chore­ografii w for­ma­cie MP3 . W nazwie pliku prosimy podać nazwę zespołu i nazwę pro­gramu np.

Zespół Piruet wys­tąpi w pro­gramie pt. “Poczy­taj mi”,

a więc nazwa pliku będzie następująca:

Piruet_poczytaj_mi.mp3

Pliki mp3 prosimy nadsyłać na adres: muzyka.festiwal@gmail.com

Pliki z muzyką przesyłamy najpóźniej do czwartku tj. 17 marca 2016r. do godz.16:00

Przy­pom­i­namy, że pomimo wysłanych plików MP3, zespoły zobow­iązane są posi­adać ze sobą nośnik (płyta lub pen­drive) z muzyką.

plakat_A1_2015_v4_internet