Festiwal Tańca 2016 — rezerwacja prób tańca

Zaprasza­my wszys­tkie zespoły taneczne biorące udzi­ał w 7. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca 19 mar­ca 2016 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze pró­by, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia pró­by, nazwy zespołu, mias­ta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli moż­na śledz­ić przyjęte rez­erwac­je.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­du­je kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

 

NR PRÓBY START KONIEC NAZWA ZESPOŁU MIASTO UKŁAD TANECZNY
1 7:30 7:32
2 7:32 7:34
3 7:34 7:36
4 7:36 7:38
5 7:38 7:40
6 7:40 7:42
7 7:42 7:44
8 7:44 7:46
9 7:46 7:48
10 7:48 7:50
11 7:50 7:52
12 7:52 7:54
13 7:54 7:56
14 7:56 7:58
15 7:58 8:00
16 8:00 8:02
17 8:02 8:04
18 8:04 8:06
19 8:06 8:08
20 8:08 8:10
21 8:10 8:12
22 8:12 8:14
23 8:14 8:16 FERWOR LIPKI WIELKIE  Jak siko­r­ki kota złego zmieniły w dobra­go
24 8:16 8:18 FERWOR  LIPKI WIELKIE Self­ie
25 8:18 8:20 FERWOR  LIPKI WIELKIE Wygod­nie obo­jęt­ni
26 8:20 8:22
27 8:22 8:24
28 8:24 8:26
29 8:26 8:28
30 8:28 8:30
31 8:30 8:32
32 8:32 8:34
33 8:34 8:36
34 8:36 8:38
35 8:38 8:40
36 8:40 8:42
37 8:42 8:44
38 8:44 8:46
39 8:46 8:48
40 8:48 8:50
41 8:50 8:52 OCH Łagów Zabawę w duchy wymyślił maluchy
42 8:52 8:54 OCH Łagów Funky girls
43 8:54 8:56
44 8:56 8:58
45 8:58 9:00
46 9:00 9:02  JUMP
47 9:02 9:04  JUMP
48 9:04 9:06  JUMP
49 9:06 9:08  JUMP
50 9:08 9:10
51 9:10 9:12
52 9:12 9:14
53 9:14 9:16
54 9:16 9:18
55 9:18 9:20
56 9:20 9:22 MINI RYTM  Bielany Wrocławskie Dziecięce sny
57 9:22 9:24 RYTM  Bielany Wrocławskie Wybudu­jmy jazz
58 9:24 9:26 LUZ  Bielany Wrocławskie Hip Hop
59 9:26 9:28  CRAZY MINI II Trz­ciel
60 9:28 9:30  CRAZY II   Trz­ciel
61 9:30 9:32  FRESH Trz­ciel
62 9:32 9:34 Sol­diers Zielona Góra
63 9:34 9:36
64 9:36 9:38 WEIßWASSER
65 9:38 9:40 WEIßWASSER
66 9:40 9:42 WEIßWASSER
67 9:42 9:44 WEIßWASSER

plakat_A1_2015_v4_internet