Konkurs Savoir Vivre — styczeń, luty 2016

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — sty­czeń , luty 2016.

Pod­sumowanie punk­tacji :

STYCZEŃ, LUTY 2016

I miejsce – klasa III d
II miejsce – klasa I a
III miejsce – klasa I b
IV miejsce – klasa II e
V miejsce – klasa III a