Zakończono 7. Festiwal Tańca

Zakończył się już 7. Pol­sko — Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla dzieci i młodzieży, który odbył się w Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Poniżej pub­liku­je­my pro­tokół sędziows­ki.

Pro­tokół Fes­ti­walu Tań­ca 2016

plakat_A1_2015_v4_internet