Zakończono 7. Festiwal Tańca

Zakończył się już 7. Pol­sko — Niemiecki Fes­ti­wal Tańca dla dzieci i młodzieży, który odbył się w Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Poniżej pub­liku­jemy pro­tokół sędziowski.

Pro­tokół Fes­ti­walu Tańca 2016

plakat_A1_2015_v4_internet