Konkurs Savoir Vivre — marzec 2016

Prezen­tu­jemy wyni­ki konkur­su savoir — vivre z miesią­ca — marzec 2016.

Pod­sumowanie punk­tacji :

MARZEC 2016

I miejsce – klasa I b
II miejsce – klasa III d
III miejsce – klasa I a
IV miejsce – klasa II e
V miejsce – klasa II b