Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przy­rod­niczo– Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieści o napotkanych rośli­nach i zwierzę­tach. Przy­tu­lal­iśmy się do starych, grubych dębów, by pobrać od nich trochę pozy­ty­wnej energii. Bral­iśmy udział w warsz­tat­ach eko­log­icznych z wyko­rzys­taniem kart pracy. Nauczyliśmy się rozpoz­nawać pod­sta­wowe gatunki drzew liś­ci­astych.
Podzi­wial­iśmy piękne kra­jo­brazy z 41 metrowej wierzy widokowej. Było też ognisko i kiełbaski. Na koniec zwiedzil­iśmy ogród den­dro­log­iczny z niesamow­itymi okazami drzew obwies­zonych wielkimi szyszkami.
Niek­tórym tak się spodobał bezpośredni kon­takt z przy­rodą, że całym ciałem chcieli poczuć bliskość z naturą.