Podsumowanie całorocznego konkursu Savoir – vivre

Pod­sumowanie całorocznego konkur­su „Savoir – vivre na co dzień”


I miejsce – klasa 3d (wychowaw­ca: Kari­na Sys­ka)
II miejsce – klasa 1a (wychowaw­ca: Mał­gorza­ta Róży­c­ka)
III miejsce – klasa 1b (wychowaw­ca: Danu­ta Paciorek)
Zwycięz­com grat­u­lu­je­my !!!