Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.1

Z entuz­jazmem przys­tąpil­iśmy do konkur­su pod patronatem Bur­mistrza Mias­ta Żary, orga­ni­zowanego przez Wydzi­ał Oświaty Kul­tu­ry i Sportu Urzę­du Miejskiego w Żarach. W tym celu zaan­gażowal­iśmy społeczność szkol­ną w przyłącze­nie się do akcji „Maku­latu­ra za drzewko”. Zebral­iśmy aż 400kg maku­latu­ry!!! Z niecier­pli­woś­cią czekamy ter­az na rośliny, które otrzy­mamy za zebrana maku­laturę.