Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.4.

Jako jed­na z pier­wszych pow­stała tzw. „Raba­ta Nauczy­ciel­s­ka”. Obrzeża, ziemia, kora i rośliny  zostały sfi­nan­sowane  przez nauczy­cieli. Posad­zono tu funkie i bego­nie. Rośnie tu także jabłoń ozdob­na, tuja i cyprysik.

IMG_2053