Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.5

Przy pra­cach nad najwięk­szą rabatą  „Nerką” brali udzi­ał chłop­cy z 3a. Wysypy­wali korę oraz sadzili rośliny, które przynieśli uczniowie z całej szkoły. Wszys­tkie rośliny przyjęły się, a jak trochę podros­ną efekt będzie zaskaku­ją­cy!