Całoroczny konkurs Savoir — Vivre

W nagrodę za zwycięst­wo w całorocznym konkur­sie “Savoir-vivre na co dzień” naszej klasie III d przysługi­wał jeden dzień wol­nego i nagro­da finan­sowa od Dyrek­to­ra szkoły.
Sko­rzys­tal­iśmy z niego dnia 14 czer­w­ca i udal­iśmy się na wycieczkę do Zielonej Góry. O 9:30 wyruszyliśmy szynobusem z dwor­ca PKP w Żarach, by około godziny 10:30 być na miejs­cu. Z dwor­ca udal­iśmy się na pies­zo w stronę galerii Focus. Po drodze prze­chodzil­iśmy obok Palmi­arni, gdzie zro­bil­iśmy sobie pamiątkowe zdję­cie. Celem naszej wyciecz­ki było obe­jrze­nie fil­mu w kinie, a także niewielkie zakupy. Chwilę po 12 udal­iśmy się na seans. Przed 15 opuś­cil­iśmy sale kinowe i przyszedł moment na chwilę wol­nego cza­su. Więk­szość wyko­rzys­tała go na robi­e­nie zakupów. Potem jeszcze szy­b­ki posiłek w ulu­bionej restau­racji i zbiór­ka. Prze­spacerowal­iśmy się po zielonogórskim dep­taku i o 19:50 wyjechal­iśmy do domu. Był to nasz ostat­ni wspól­ny wyjazd w tym gronie.

zielona