Matematyka da się lubić — podsumowanie roku

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym w którym uczest­niczyli uczniowie klas drugich. Po semes­trze wytężonej pra­cy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punk­ty, przyz­nane miejs­ca i 24 czer­w­ca roz­dane nagrody.

I miejsce klasa 2B – 148 punk­tów

II miejsce klasa 2D – 145 punk­tów

III miejsce klasa 2E – 126 punk­tów

IV miejsce klasa 2A – 119 punk­tów

V miejsce klasa 2C – 109 punk­tów

Bard­zo dzięku­ję za udzi­ał w konkur­sie.

Grat­u­lu­ję zdobytej wiedzy i życzę udanych wakacji.

 

Nagrody dla wszys­t­kich uczniów klas drugich spon­sorowały następu­jące firmy:

KRONOPOL sp. z o.o., Reimpex-Meesenburg Sp. z o.o., CKELECTRO.pl

Dzięku­ję za pomoc i wspar­cie w imie­niu swoim oraz uczniów.

Joan­na Bog­danow­icz