Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Nowy rok szkol­ny 2016/2017 rozpoczęliśmy na placu apelowym naszego gim­nazjum o godz.9:00. Po apelu wszys­tkie klasy wraz z wychowaw­cami udały się do swoich gabi­netów.

WYCHOWAWCY NA ROK SZKOLNY 2016/2017
klasa 1a   Matkows­ka Mał­gorza­ta
klasa 1b   Potoc­ka Mał­gorza­ta
klasa 1c   Sys­ka Kari­na
klasa 1d   Guldz­ińs­ka Wio­let­ta
klasa 1e   Grom­nic­ka Anna
klasa 2a   Róży­c­ka Mał­gorza­ta
klasa 2b   Paciorek Danu­ta
klasa 2c   Kra­jzewicz Graży­na
klasa 2d   Kińs­ka Mag­dale­na
klasa 2e   Lokś Doro­ta
klasa 3a   Ostrows­ka Mał­gorza­ta
klasa 3b   Siwik Andrzej
klasa 3c   Żukows­ka Natalia
klasa 3d   Bog­danow­icz Joan­na
klasa 3e   Zabawa Jolan­ta

[ZDJĘCIA Z ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO]