Konkurs Savoir Vivre — październik 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyni­ki z każdego miesią­ca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punk­ty przy­dziela­ją nauczy­ciele.

Pod­sumowanie punk­tacji :

PAŹDZIERNIK 2016
I miejsce – klasa II b
II miejsce – klasa I b
III miejsce – klasa I c
IV miejsce – klasa III d
V miejsce – klasa I a