Festiwal Tańca 2017 — Regulamin

Zamieszczamy reg­u­lamin 8. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 25 marca 2017 roku . Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

POBIERZ REGULAMIN