Festiwal Tańca 2017 — Regulamin

Zamieszcza­my reg­u­lamin 8. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tań­ca, który odbędzie się 25 mar­ca 2017 roku . Prosimy zwró­cić szczegól­ną uwagę na zmi­any reg­u­laminowe.

POBIERZ REGULAMIN