Festiwal Tańca 2017 — program festiwalu

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z pro­gramem 8 Fes­ti­walu Tań­ca 2017.

FESTIWAL TAŃCA 2017 — PROGRAM