Zakończono 8 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2017. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała puchary, dyplomy i wyróżnienia.

Rada Artysty­cz­na w składzie:

  • Prze­wod­niczą­cy – p. Bogusława Szczepanik — Zasa­da,
  • Członek – p. Krysty­na Frąck­owiak,
  • Członek – p. Katarzy­na Bień,
  • Członek – p. Jacek Szczepankiewicz,

Pro­tokol Fes­ti­walu Tan­ca 2017