Zakończono 8 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2017. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała puchary, dyplomy i wyróżnienia.

Rada Artysty­czna w składzie:

  • Prze­wod­niczący – p. Bogusława Szczepanik — Zasada,
  • Członek – p. Krystyna Frąckowiak,
  • Członek – p. Katarzyna Bień,
  • Członek – p. Jacek Szczepankiewicz,

Pro­tokol Fes­ti­walu Tanca 2017