Zawody pływackie

W ubiegły piątek tj.31.03.17 młodzież żars­kich gim­nazjów zmierzyła się na zawodach pływackich.Wielkie brawa dla naszej reprezentacji,wszyscy wykaza­li się god­ną postawą.W drużynowej punk­tacji ekipa dziew­cząt ‚mimo okro­jonego składu,zajęła II miejsce. W składzie tej ekipy znalazły się:Natalia Czech,Natalia Bielak i Katarzy­na Tychows­ka z 2b,Amelia Blimel z 1b i Mar­ty­na Bardel z 3b.Na ten wynik drużynowy złożyły się star­ty wszys­t­kich dziewcząt.Najlepsze z nich to: Natalia Czech-II m w sty­lu dowolnym(kraul na piersiach),Natalia Bielak-III m w sty­lu klasycznym(żabka) i  sztafe­ta  4 X 50 ‚gdzie dziewczyny(Natalka Bielak,Kasia Tychowska,Martynka Bardel i Natal­ka Czech) bard­zo ambit­nie popłynęły i wywal­czyły II m.Chłop­cy również ciężko pra­cow­ali na swo­je II m.W męskiej ekip­ie pływali:Kamil Bier­nat z 1b,Piotr Kuczyńs­ki z 1a,Mateusz Murias,Wojciech Dziok i Piotr Glock z 2b,Miłosz Bielak z 3b i Piotr Grochal­s­ki z 3d.Ponadto Kamil Bier­nat zajął  II m w kraulu na grzbiecie,Miłosz Bielak-III m w sty­lu dowolnym(kraul na piersiach),Wojciech Dziok-I m w sty­lu klasycznym(żabka) i rewela­cyj­na sztafe­ta 4X50- I m(Miłosz Bielak,Mateusz Murias, Woj­ciech Dziok i Kamil Biernat).Opiekunem zawod­ników była Wio­let­ta Łabul.Wszystkim dzięku­je­my i serdecznie grat­u­lu­je­my.

Dig­i­tal Still­Cam­era