Podsumowanie całorocznego konkursu „Savoir – vivre na co dzień” w roku szk. 2016/17

Prezen­tu­je­my ofic­jalne wyni­ki całorocznego konkurs „Savoir – vivre” w roku szk. 2016/17

 I miejsce – klasa 2b (wychowaw­ca: Danu­ta Paciorek)
II miejsce – klasa 3e (wychowaw­ca: Jolan­ta Zabawa)
III miejsce – klasa 1e (wychowaw­ca: Anna Grom­nic­ka)
Zwycięz­com grat­u­lu­je­my !!!