Święto Edukacji Narodowej

14 października przy­pada święto CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. Z tej okazji uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach przy­go­towali uroczysty apel oraz drobne niespodzianki dla wszys­t­kich pra­cown­ików szkoły. Przed­staw­iciel Rady Rodz­iców, pani Elż­bi­eta Błaże­jew­ska, złożyła życzenia wszys­tkim pra­cown­ikom szkoły. W imie­niu społeczności szkol­nej wszys­tkim serdecznie dziękujemy.

https://drive.google.com/drive/folders/0ByIAi2Wyu4_VSHNnN1JLYmR5ekk?usp=sharing